• LOGIN
  • SIGN UP
  • 0
  • Burak Auction House
  • Burak Philately
  • Burak Philately
  • Selanik Tramvay Osmanlı Şirketİ Hisse Senedi (Selanik Tramvay, Hisse Senadati ile Teşekkül eden Osmanlı Şirketi- Tramways de Salonique). 500 Frank değerinde 1 hissenin onda biri. Şirket, şehir merkezi ile Kampanya ve Beşçınar semtleri arasında 8,8 km'lik bir tramvay hattı kurup, işlettikten sonra şehrin aydınlatması işini de üzerine almıştır.

Selanik Tramvay Osmanlı Şirketİ Hisse Senedi (Selanik Tramvay, Hisse S...

STOCKS AND BONDS

Stock No : 4146

Selanik Tramvay Osmanlı Şirketİ Hisse Senedi (Selanik Tramvay, Hisse Senadati ile Teşekkül eden Osmanlı Şirketi- Tramways de Salonique). 500 Frank değerinde 1 hissenin onda biri. Şirket, şehir merkezi ile Kampanya ve Beşçınar semtleri arasında 8,8 km'lik bir tramvay hattı kurup, işlettikten sonra şehrin aydınlatması işini de üzerine almıştır.

750 TL