Eser Ara
  • x-xx-1967 Kızılay serisi damgasız, şarniyersiz (10 kuruş ve 250 kuruş şarniyerli)
LOT NO : 29
KIZILAY
x-xx-1967 Kızılay serisi damgasız, şarniyersiz (10 kuruş ve 250 kuruş şarniyerli)
100 TL