• LOGIN
  • SIGN UP
  • 0
  • Burak Auction House
  • Burak Philately
  • Burak Philately
  • Osmanlı Düyunu Umumiyesinin Mütedahil Tekasiti Seneviyesini Mümessil Senedat 1928 tarihli, A tertipi hisse senedi.  (Mütedahil: Ödenmemiş; Tekasit: Taksitler; Senevi: Seneye ait, Senelik) Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu, ödenmemiş borçlarının Lozan antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu bünyesinden çıkan devletlere paylaştırılmasını gösteren senet. 16.852.748 Türk Lirası değerinde bu borcun %62,55'ini Türkiye, %10,44'ünü Yunanistan, %7,16'sını Suriye-Lübnan, %5,22'sini Yugoslavya, %5,25'ini Irak,%2,55'ini Filistin, %2,06'sını Bulgaristan, %1,66'sını Arnavutluk, %1,16'sını Hicaz ve %0,91'ini Yemen ödemekle yükümlü olmuştur.

Osmanlı Düyunu Umumiyesinin Mütedahil Tekasiti Seneviyesini Mümessil S...

STOCKS AND BONDS

Stock No : 4125

Osmanlı Düyunu Umumiyesinin Mütedahil Tekasiti Seneviyesini Mümessil Senedat 1928 tarihli, A tertipi hisse senedi.  (Mütedahil: Ödenmemiş; Tekasit: Taksitler; Senevi: Seneye ait, Senelik) Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu, ödenmemiş borçlarının Lozan antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu bünyesinden çıkan devletlere paylaştırılmasını gösteren senet. 16.852.748 Türk Lirası değerinde bu borcun %62,55'ini Türkiye, %10,44'ünü Yunanistan, %7,16'sını Suriye-Lübnan, %5,22'sini Yugoslavya, %5,25'ini Irak,%2,55'ini Filistin, %2,06'sını Bulgaristan, %1,66'sını Arnavutluk, %1,16'sını Hicaz ve %0,91'ini Yemen ödemekle yükümlü olmuştur.

750 TL