• LOGIN
  • SIGN UP
  • 0
  • Burak Auction House
  • Burak Philately
  • Burak Philately
  • Konya Osmanlı İktisad-i Milli Anonim Şirketi hisse senedi 5 lira değerinde 2 hisse (Haliyle, tamirli) II. Meşrutiyet sonrasında, ekonomik gücü giderek artan Anadolu eşraf-tüccarı, büyük çiftçilerle, Anadolu'nun çeşitli şehirlerimde, iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin desteğiyle milli şirketler ve bankalar kurmaya girişmiştir. Bu tür şirketlerin ilki 1909 yılında Konya'da bir komandit şirket olarak Şirket-i İktisadiye-i Milli adıyla kurulmuştur. 27 Eylül 1911 tarihinde de Osmanlı İktisad-i Milli Şirketi adını alarak anonim şirkete dönüşmüştür. Amacı, her türlü mali, ticari ve sanayi faaliyette bulunmaktır.

Konya Osmanlı İktisad-i Milli Anonim Şirketi hisse senedi 5 lira değer...

STOCKS AND BONDS

Stock No : 4109

Konya Osmanlı İktisad-i Milli Anonim Şirketi hisse senedi 5 lira değerinde 2 hisse (Haliyle, tamirli) II. Meşrutiyet sonrasında, ekonomik gücü giderek artan Anadolu eşraf-tüccarı, büyük çiftçilerle, Anadolu'nun çeşitli şehirlerimde, iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin desteğiyle milli şirketler ve bankalar kurmaya girişmiştir. Bu tür şirketlerin ilki 1909 yılında Konya'da bir komandit şirket olarak Şirket-i İktisadiye-i Milli adıyla kurulmuştur. 27 Eylül 1911 tarihinde de Osmanlı İktisad-i Milli Şirketi adını alarak anonim şirkete dönüşmüştür. Amacı, her türlü mali, ticari ve sanayi faaliyette bulunmaktır.

1.500 TL