• LOGIN
  • SIGN UP
  • 0
  • Burak Auction House
  • Burak Philately
  • Burak Philately
  • Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi hisse senedi. 1925 tarhli 1 hisse. Şirket, Maliye bakanı M. Abdülhalik Bey ile Ozin Allumetier de Frandre isimli Belçika Şirketinin vekili ve murahhas üyesi R. de Bodt arasında imzalanan sözleşmeyle bu Belçika şirketine verilen kibrit tekelini uygulamak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi hisse senedi. 1925 tarhli ...

STOCKS AND BONDS

Stock No : 4064

Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi hisse senedi. 1925 tarhli 1 hisse. Şirket, Maliye bakanı M. Abdülhalik Bey ile Ozin Allumetier de Frandre isimli Belçika Şirketinin vekili ve murahhas üyesi R. de Bodt arasında imzalanan sözleşmeyle bu Belçika şirketine verilen kibrit tekelini uygulamak amacıyla kurulmuştur.

850 TL