• LOGIN
  • SIGN UP
  • 0
  • Burak Philately
  • Burak Philately
  • Osmanlı İtibari Milli Bankası hisse senedi. 1917 tarihli 10 lira değerinde 1 hisse. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Bankası'nın hazine ile ilişkilerinin iyice zayıflaması yüzünden bir ulusal banka yaratma düşüncesinde olan iktidardaki İttihat ve Terakki Partisinin girişimiyle 1916 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kurucuları ve ilk yönetim kurulu üyeleri arasında Maliye Bakanı Cavit Bey, Posta ve Telgraf Bakanı Mehmet Galip Bey, Duyun-u Umumiye alacakları Kurulu Başkanı Hüseyin Cahit gibi devrin önemli ve ünlü kişileri vardı. Kuruluş amacı; her türlü banka işlemlerini yapmak, genel bayındırlık işleriyle ziraat ve sanayinin gelişmesine yardımcı olmak, ulusal şirketler kurmak veya bunlara ortak olmak amacındadır. Banka; bilançosundaki tüm aktif ve pasifleriyle 1 Temmuz 1927 tarihinde Türkiye İş Bankası'na katılmıştır.

Osmanlı İtibari Milli Bankası hisse senedi. 1917 tarihli 10 lira değer...

STOCKS AND BONDS

Stock No : 4034

Osmanlı İtibari Milli Bankası hisse senedi. 1917 tarihli 10 lira değerinde 1 hisse. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Bankası'nın hazine ile ilişkilerinin iyice zayıflaması yüzünden bir ulusal banka yaratma düşüncesinde olan iktidardaki İttihat ve Terakki Partisinin girişimiyle 1916 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kurucuları ve ilk yönetim kurulu üyeleri arasında Maliye Bakanı Cavit Bey, Posta ve Telgraf Bakanı Mehmet Galip Bey, Duyun-u Umumiye alacakları Kurulu Başkanı Hüseyin Cahit gibi devrin önemli ve ünlü kişileri vardı. Kuruluş amacı; her türlü banka işlemlerini yapmak, genel bayındırlık işleriyle ziraat ve sanayinin gelişmesine yardımcı olmak, ulusal şirketler kurmak veya bunlara ortak olmak amacındadır. Banka; bilançosundaki tüm aktif ve pasifleriyle 1 Temmuz 1927 tarihinde Türkiye İş Bankası'na katılmıştır.

2.000 TL